Ons onderwijs

Warme en veilige omgeving

We zijn trots op onze school ‘t Zwanenest. Een echte dorpsschool, waar een ieder zich thuis kan voelen. Wij willen een school zijn waar kinderen, ouders, verzorgers en leerkrachten zich prettig, vertrouwd en veilig voelen. Waar leren en spelen een belangrijke plaats innemen en kinderen graag naartoe gaan. 

Kleinschalig en compact

Ouders, verzorgers, kinderen en het team hechten grote waarde aan de kleinschaligheid van de school. Alle kinderen kennen elkaar bij naam, ze spelen met elkaar op het schoolplein en doen activiteiten waar oud en jong met elkaar samenwerken. Het is een plek waar leren en spelen hand in hand gaan.

De locatie is overzichtelijk: geen logge grote gebouwen, maar een overzichtelijke behuizing, waar uw kind vertrouwd kan komen en gaan, waarin kinderen en leerkrachten elkaar (her)kennen, ook buiten de eigen groep om.

Lessen

We kiezen onze lesmethoden op inhoud én omdat ze helpen het zelfstandig leren te stimuleren en te ontwikkelen. We zorgen daarbij ook dat er ruimte is voor individuele aandacht. Kinderen groeien op in een maatschappij waar digitale veranderingen, ook in het onderwijs, elkaar in hoog tempo opvolgen. Vanaf groep 4 werken de kinderen voor bepaalde lessen met chromebooks, maar leren vooral door verwerking in hun werkboeken, bewegend, onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren.

Altijd bezig

De kinderen zijn altijd actief bezig bij ons op school, aan hun schoolwerk of bij het werken in thema's. Voor kinderen die meer uitdaging en verdieping nodig hebben, is er de plusklas. Daar gaan de kinderen met uitdagende opdrachten aan de slag die ze aan hun groepen presenteren. Zo leren we van en met elkaar.

Iedereen hoort erbij!

Wij sluiten niemand buiten. Iedereen mag meedoen. Daarom doen we allerlei activiteiten om de groepsvorming te bevorderen. Daar hoort ook veel samen bewegen bij.

Onze kernwaarden

warme en veilige omgeving

rust en structuur

samenwerken

thematische wereldoriëntatie

onderzoeken/ontdekken/bewegen