Belangrijke adressen

OBS 't Zwanenest

Jochem Blaauboerstraat 4
1751 CJ Schagerbrug

0224-571626
info@obszwanenest.nl

None

OBD Noordwest

James Wattstraat 4
1817 DC Alkmaar

0229-259380

None

Buitenschoolse opvang - Hoi Pipeloi

Grote Sloot 31
1751 LB Schagerbrug
0224/571642

0224-571626

None

Contactpersonen klachten

Judith Glas
Nynke Zijlstra

0224-571626
judith.glas@obszwanenest.nl
nynke.zijlstra@obszwanenest.nl

None

Intern begeleider

Corina Oudmaijer
0224-571626
corina.oudmaijer-deboer@obszwanenest.nl

None

Gewestelijke Gezondheidsdienst (GGD)

GGD Hollands Noorden, www.ggdhn.nl
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar

Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar
088-0100 550
info@ggdhn.nl

None

Sporthal ‘Molentocht’

Pieter Ottstraat 1
1751 CW Schagerbrug

0224-571894

None

Bureau Opvoedingsvragen

Centrum Jeugd en Gezin
Zuiderweg 25, 1741 NA Schagen

088-0100579

None

Inspectie van het Onderwijs

St. Jacobsstraat 200, 3511 BT Utrecht
https://www.onderwijsinspectie.nl/contact

Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
088-6696060
info@owinsp.nl

None

Stichting Regionaal Openbaar Basisonderwijs Surplus

Westerpark 164
1742 BX Schagen

Postbus 333
1740 AH Schagen

0224-203040
info@stichtingsurplus.nl

None