Rapportage naar ouders

Rapportage naar ouders

Rapportage naar ouders
De kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen twee maal per jaar een rapport, waarin de verschillende vakgebieden en onderdelen beoordeeld zijn. Het is een rapport voor de kinderen. Het eerste rapport verschijnt in februari en het tweede in juni/ juli. De toetsgegevens van methodetoetsen en CITO toetsen zitten in het rapport verwerkt. Tijdens de tien minuten gesprekken lichten we de ontwikkeling van uw kind en het aanbod/ inhoud van handelingsplanning mondeling toe. 
Rond oktober hebben we een eerste gesprek waarin we voornamelijk praten over de sociaal emotionele ontwikkeling van uw kind. Rond die tijd bieden we u ook de gelegenheid om eens een kijkje in de klas te komen nemen onder schooltijd. Zo kunt u zien hoe het er in de klas aan toegaat. 
Verder is er aan het begin van het schooljaar een informatie avond van iedere groep, waarin de leerkracht vertelt over het komende schooljaar. Er is gedurende het schooljaar ook een algemene ouderavond voor alle ouders, met steeds een ander onderwerp.
Op de website, in de nieuwsbrief en berichten via Klasbord en Mijn School Info wordt u verder op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen op school.
Mocht er tussentijds vragen zijn kunt u altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht. Als er belangrijke dingen zijn die tussendoor besproken moeten worden neemt de groepsleerkracht uiteraard contact met u op. Echter inhoud en/of wijzigingen in leerstofaanbod en aanpak worden tijdens de tien minuten gesprekken besproken.
 
Groep1-2
Enkele weken voor uw kind 4 jaar wordt en bij ons op school komt, krijgt u een uitnodigingsbrief thuis gestuurd met daarbij het entreeformulier. In deze brief staat vermeld dat u met de leerkrachten van groep1-2 een afspraak maakt om het entreeformulier door te spreken en om wen-data af te spreken waarin uw kind komt wennen in groep1-2. Het entreeformulier vult u in en neemt  u mee naar het gesprek.  Het formulier is bedoeld om een goed voorschools beeld te scheppen van uw kind voor ons als leerkrachten.