Overgang naar het voortgezet onderwijs

Overgang naar het voortgezet onderwijs

De keuze van het voortgezet onderwijs voor uw kind is een heel belangrijke. Uiteraard is binnen de school na een basisschoolcarrière al heel wat van het kind bekend met betrekking tot zijn of haar mogelijkheden, interesses en vaardigheden.

Het schooladvies wordt door de leerkrachten van groep 7, 8 en eventueel de directie vastgesteld. Het schooladvies wordt gebaseerd op de jarenlange relatie tussen leerling en school, de rapportages in het leerlingvolgsysteem en de observaties van de leerkrachten.
In de eerste twee maanden in groep 8 wordt de NIO (Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau) afgenomen.
De uitslag van deze test wordt verwerkt in een schooladvies en wordt in de maand daarop eerst met de school besproken en daarna met de ouders.

Met de scholen voor het voortgezet onderwijs is regelmatig contact. We informeren het vervolgonderwijs over onze leerlingen en wij blijven op de hoogte van de prestaties van onze oud-leerlingen.

Aan het eind van groep 8 wordt de CITO eindtoets afgenomen. De uitslag hiervan is van belang om te kijken of we als school nog op de goede weg zijn en niet om te bepalen naar welk niveau ze gaan in het voortgezet onderwijs. Het schooladvies richting voortgezet onderwijs en de inschrijving op de volgende school hebben daarvoor al plaatsgevonden. Het kan in een enkel geval wel zo zijn dat een kind een niveau hoger gaat doen naar aanleiding van de eindtoets ('opstromen'), maar dit komt zelden voor. Een niveau lager gaan doen naar aanleiding van de eindtoets gebeurt niet.