Rots en water

Rots en water

 

Rots en Water
Het rots en water-programma richt zich op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in een snel veranderende, multiculturele samenleving.
Spelenderwijs ontdekt het kind de wereld en ontwikkelt het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen, vertrouwen in de ander en sociale vaardigheden.
Het fysieke element en de fysieke communicatie vormen in Rots en Water de basis en het vertrekpunt van overweging en handeling.
In 2014 heeft het team van ’t Zwanenest een 2 daagse Rots en Water training Basisschool School Breed gevolgd. Na een jaar heeft de school het predicaat Rots en Water-school gekregen. Scholen ontvangen dit predicaat indien alle leerkrachten een gecertificeerde Rots en Water-training hebben gevolgd, alle leerlingen elk jaar training ontvangen en het programma in het curriculum is opgenomen.
Wij zijn school breed gestart met het geven van de Rots en Water lessen volgens het daarvoor bestemde programma.
De Rots en Water lessen worden gegeven in de speelzaal van de school. Er is gekozen om 2 periodes van 10 lessen in een schooljaar aan te bieden. Verder worden in de klas terugkoppelingen gedaan om het zelfvertrouwen te vergroten, sociale vaardigheden beter te ontwikkelen, er voor te zorgen dat pestgedrag vermindert of geheel verdwijnt en de leerresultaten te verhogen.
Daar waar nodig worden tussentijds nog lessen gegeven of wordt er in de groep gepraat over wat we tijdens de rots en water lessen hebben geleerd en hoe we dit kunnen gebruiken om beter met elkaar om te gaan.