Ouderraad

Ouderraad

 

De ouderraad stelt zich ten doel de samenwerking tussen de ouders en de school te bevorderen. De raad bestaat uit ongeveer acht leden. De leden hebben zitting voor een periode van twee jaar en zijn herkiesbaar. De ouderraad organiseert in samenwerking met het team jaarlijks terugkerende activiteiten en feesten, maar kan ook nieuwe ideeën voorstellen en uitwerken. Er wordt gemiddeld één keer per maand onder schooltijd vergaderd, waarbij de directie een adviserende stem heeft. De vergaderingen zijn openbaar.
Het reglement van de ouderraad ligt op school ter inzage.
Hoewel onderstaand overzicht anders zou doen vermoeden, kunnen ook vaders zich beschikbaar stellen voor de OR!
U kunt de ouderraad ook per email bereiken: ouderraad@obszwanenest.nl. 

 

 

De ouderraad bestaat uit:


Marjan Mulder (voorzitter)
Henriëtte van der Leij  (penningmeester)

Marije Vleer (secretaris)
Judith van Veen

Evelien Olierook

Maartje van Schooten

Annemiek Dekker
José Drupsteen
Liane van der Schaal
Esther Leentvaar