Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

Bij de schoolkeuze kijk je naar jezelf én naar je kind. Wat vind je zelf het belangrijkste? Parate kennis of creatieve en sociale vaardigheden? Ben je streng of soepel als ouder? En hoe is je kind? De 'juiste' school past bij je kind en bij de opvoeding die je geeft. Kijkt u dus ook naar het karakter van de school die u kiest voor uw kinderen.

Het kiezen van een school voor je kinderen is niet alleen een zakelijke keuze, maar zeker ook een emotionele! Je gaat immers een verbintenis aan die soms meer dan 10 jaar duurt ( als er meer kinderen uit het gezin op school zitten). Het moet ook goed "voelen".  U bent daarom van harte welkom voor een persoonlijke kennismaking en rondleiding.
 
1. GIP-model als basis voor onderwijsorganisatie
We kiezen onze lesmethoden op inhoud én omdat ze helpen het zelfstandig te leren stimuleren en te ontwikkelen. Een organisatiemodel dat het zelfstandig werken optimaal combineert met ruimte voor individuele aandacht.

2. Veilige omgeving
’t Zwanenest creëert een warme en veilige omgeving; de basisschool speelt een belangrijke rol in de vorming van uw kind. We zijn ons ervan bewust dat uw kind zich op school vertrouwd en veilig moet voelen.
 
3. Leerling centraal
De leerontwikkeling van uw kind wordt systematisch gevolgd. Niet het systeem, maar de behoefte van de leerling bepaalt het niveau en het tempo van de instructie.
Als er meer aandacht nodig is, geven we die. Als een kind meer kan, kan en moet dat ook!
 
4. Compacte school
De locaties zijn overzichtelijk; geen logge grote gebouwen, maar een overzichtelijke behuizing, waar uw kind vertrouwd kan komen en gaan; waarin kinderen en leerkrachten elkaar (her)kennen, ook buiten de eigen groep om.
 
5. Leerkracht is vertrouwenspersoon
Onze leerkrachten werken aan een goede relatie met ‘hun’ individuele kinderen; de leerkracht biedt dus niet alleen lesstof aan, hij of zij is een aanspreekbare vertrouwenspersoon. Een echte "mees" of "juffie"! 
 
6. Up-to-date computergebruik
Kinderen groeien op in een maatschappij waar digitale veranderingen, ook in het onderwijs, elkaar in hoog tempo opvolgen. Lesstof, internet, de cloud, toetsen, educatieve spellen, rapporten, email, twitter. Op ‘t  Zwanenest gaan we mee met deze ontwikkelingen door het gebruik van instructie met digitale borden, zoekmachines, administratie en mail "in de cloud". We willen leerlingen en leerkrachten mediawijs houden! Er wordt inmiddels gewerkt aan de ontwikkeling van een intranet voor leerkrachten en kinderen!
 
7. Aandacht voor ouders
We zien ouders en school als partners. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid, maar beiden met de beste ontwikkeling van uw kind voor ogen. Een goede afstemming daarbij is erg belangrijk.
 
8. Communicatie
Wij spannen ons op tal van manieren in om u goed te informeren. We willen ook bereikbaar en aanspreekbaar zijn voor individueel advies of het beantwoorden van uw vragen. Dat kan zowel persoonlijk als digitaal. Persoonlijk in 10 minutengesprekken, afspraken tussen de rapporten of zo maar even een praatje. Via internet houden we u op de hoogte van de ontwikkeling van de school én uw kind met de nieuwsbrief, onze website. Email gebruiken we bij voorkeur alleen voor zakelijke mededelingen. Over kinderen en inhoud communiceren we het liefst persoonlijk!
 
9. Leerlingvolgsysteem
Onze lesmethoden zijn voorzien van extra oefenstof, herhalingsopdrachten, verrijkingsstof en tussentijdse toetsen. De prestaties van uw kind zijn meetbaar. Deze toetsen geven inzicht in de prestaties van de leerlingen en geven aan op welk punt extra hulp of verrijking/verdieping aangeboden kan worden.
De registratie van de lange termijn ontwikkeling van de leerlingen gebeurt met het leerlingvolgsysteem van C.I.T.O. (Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling).
 
10. Beter omgaan met jezelf en de ander .
Niemand mag worden buitengesloten. Iedereen mag meedoen. We leren kinderen op een goede manier met elkaar omgaan en om een ander er op aan te spreken als er wordt gepest. Het onderscheid tussen plagen en pesten moet duidelijk zijn. Een plagerijtje mag, pesten absoluut niet! Daarbij kent ‘t  Zwanenest een gedragsprotocol waar in 10 regels is vastgelegd hoe we met elkaar en de spullen omgaan. Wekelijks staat een regel centraal.