Schooltijden

Schooltijden

 

SCHOOLTIJDEN
 

 Met ingang van het schooljaar 2018-2019 werken wij op 't Zwanenest met een continurooster verdeeld over vijf gelijke dagen.

maandag tot en met vrijdag zijn de schooltijden:

8.30-14:00 uur

 
Tien minuten voordat de school begint, gaat de bel. De kinderen gaan de school binnen en gaan naar hun lokaal toe. Daar worden ze door de groepsleerkracht bij de deur van de klas begroet. Ouders zijn welkom om even mee te gaan de klas in.
Om 14:00 uur is de school uit. De kinderen van groep 1 t/m 3 worden naar buiten gebracht. Wij hebben graag dat u op het schoolplein wacht. Daarna kunt u met uw kind mee naar binnen om iets in de klas te bekijken of om een afspraak met de leerkracht te maken.