Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Voor het organiseren van de sporttoernooien, feesten voor uw kind, betaalt u een vrijwillige ouderbijdrage, welke is vastgesteld op € 22,50 per kind. De oudergeleding van de MR heeft hiervoor toestemming verleend. U ontvangt hiervoor een rekening van de penningmeester. De toelating van kinderen is niet afhankelijk van het betalen van de ouderbijdrage. Voor de vrijwillige ouderbijdrage tekent u een overeenkomst waarmee u instemt met deelname
van uw kind aan de jaarlijkse activiteiten. Deze overeenkomst wordt elk jaar stilzwijgend verlengd.

 

Voor de schoolreisbijdrage geldt een zelfde overeenkomst. De volgende bijdrage voor het schoolreisje van uw kind wordt gevraagd:

Groep 1 t/m 7 gaan een dag op schoolreis, bijdrage max. €30,=.
Groep 8 gaat op schoolkamp, bijdrage max. €70,=

 

Een max bijdrage laat ook de mogelijkheid bestaan om minder te vragen. Uit de resultaten van de OR blijkt dat er soms geld overblijft. Dit is niet de bedoeling.