Groente en fruit

Groente en fruit

Wij stimuleren gezond eten en bewegen. Daarom vragen wij de kinderen om op dinsdag, woensdag en donderdag groente of fruit mee te nemen als tien uurtje. Uiteraard zou het goed zijn als dit ook op maandag en vrijdag gebeurt.

Jaarlijks schrijven wij de school in voor deelname aan het EU Schoolfruit project. Dit project levert fruit aan school voor drie dagen gedurende een periode van 20 weken. Deelname aan het project wordt via loting geregeld. In oktober krijgen wij te horen of wij ingeloot zijn.

 

Naast het stimuleren van gezond eten, stimuleren wij ook het drinken van water.

WIj werken mee aan de campagne DrinkWater!